Thursday, May 20, 2010

Cetusan Hasrat Mendokumentasi Sampel Jawapan PTK Calon Cemerlang

Hari ini boss Bonda, Ketua Penolong Setiausaha (KPSU Unit E) menyampaikan hasrat Setiausaha Bahagian (BPPK) untuk membukukan sampel jawapan calon PTK yang cemerlang. Hasrat boss merupakan satu bentuk arahan secara tidak langsung. Sebagai orang bawahan, Bonda patuh kepada arahannya dan mulakan usaha ke arah memenuhi hasratnya. Oleh kerana Bonda mengurus kertas jawapan PTK calon DG52, jadi Bonda hanya menyediakan sampel jawapan PTK calon DG52 sahaja.

Langkah awal yang Bonda ambil adalah seperti berikut:
  1. Kenal pasti/senaraikan calon PTK yang mendapat markah 83% ke atas bagi setiap bahagian dan komponen Kertas Penilaian Pemahaman termasuk Kertas Tugasan Individu.
  2. Arahkan kerani untuk mengumpul kertas jawapan calon-calon cemerlang.
  3. Sediakan format menaip sampel jawapan cemerlang.
  4. Analisis/Kenal pasti jawapan calon cemerlang.
  5. Arahkan kerani menaip jawapan calon.

Proses terhenti setakat itu dahulu sehingga semua jawapan calon cemerlang selesai ditaip.

Moral of the story: Arahan boss tidak semestinya dalam bentuk bertulis sahaja. Apabila boss menyatakan hasratnya, menjadi tanggungjawab kita memikirkan cara dan berusaha menunaikannya.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...